MENU
"The help you want when you need it the most."

A Lifetime of Experience

  • slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide5

24-Hour Service Call

Free Consultation and Hospital Visit

No Fee Unless Recovery

Competitive Rates

Assistance with Securing Medical Aid

Якщо Вам було заподі??но о??оби??тої шкоди, зверніть???? в юридичну фірму «Pipella Law» уже ??ьогодні.

У фірмі «Pipella Law» ми розуміємо, що, ??кщо англій??ька мова дл?? Ва?? не є рідною, Вам може бути важко розібрати???? в ??кладній правовій ??и??темі. Крім англій??ької мови, наша юридична фірма готова надати допомогу клієнтам, що потребують по??луг перекладу україн??ькою, німецькою та пенджабі.

Якщо наш пер??онал не зможе задовольнити Ваші мовні потреби на нашій з Вами першій зу??трічі, фірма «Pipella Law» організує по??луги перекладача без додаткових витрат з Вашого боку. Ми у??пішно працюємо ??к із ??ім’??ми, так і з окремими о??обами, що потребують по??луг перекладача, і, при потребі, перекладач може бути при??утній на в??іх наших із Вами зу??трічах, починаючи з первинної кон??ультації аж до врегулюванн?? ??прави. Фірма «Pipella Law» працюватиме з Вами Вашою мовою.

В юридичній фірмі «Pipella Law» ми вважаємо, що мова ніколи не повинна бути перешкодою у захи??ті Ваших прав та до??тупі до право??удд??.

Якщо Вам було заподі??но о??оби??тої шкоди, зверніть???? вже ??ьогодні до юри??тів фірми «Pipella Law», щоби дізнати????, ??к вони можуть допомогти Вам відновити???? пі??л?? пережитої травми.