MENU
"The help you want when you need it the most."

A Lifetime of Experience

  • slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide5

24-Hour Service Call

Free Consultation and Hospital Visit

No Fee Unless Recovery

Competitive Rates

Assistance with Securing Medical Aid

Jes??li odniosłes?? obrażenia osobiste, skontaktuj się już dzis?? z firmą prawniczą Pipella Law.

W firmie Pipella Law zdajemy sobie sprawę, że poruszanie się w złożonym systemie prawnym może byc?? trudne – jes??li angielski nie jest Twoim ojczystym językiem. Poza angielskim, nasza firma prawnicza może od razu obsługiwac?? kliento??w, kto??rzy wymagają tłumaczenia na języki: polski, niemiecki i pendżabski.

Jes??li nasz personel nie jest w stanie zaspokoic?? Twoich specyficznych wymagan?? językowych podczas wstępnego spotkania, Pipella Law załatwi obecnos??c?? tłumacza, bez żadnych dodatkowych opłat. Mamy duże dos??wiadczenie we wspo??łpracy z rodzinami lub osobami indywidualnymi, kto??re mogą potrzebowac?? usług tłumacza. Jeżeli jest to potrzebne, tłumacz może byc?? obecny przy każdym spotkaniu z nami, poczynając od wstępnej konsultacji a kon??cząc na kon??cowej ugodzie. Pipella Law będzie pracowac?? z Tobą w Twoim języku.

W firmie Pipella Law uważamy, że język nie powinien stanowic?? przeszkody w ochronie Twoich praw oraz w dostępie do wymiaru sprawiedliwos??ci.

Jes??li odniosłes?? obrażenia osobiste, skontaktuj się już dzis?? z prawnikami specjalizującymi się w przepisach o obrażeniach osobistych w firmie Pipella Law, aby uzyskac?? informację, w jaki sposo??b mogą Ci pomo??c wydostac?? się z tych traumatycznych okolicznos??ci.